Koninklijke Fanfare Sint-Dionysius Opoeteren

Op vrijdag 6 februari werd de "Pesten-dat-kan-niet"-prijs uitgereikt aan de Vrije Basisschool Hink Stap Sprong Opoeteren.
De vertegenwoordigers van verschillende scholen uit het Vlaamse land en enkele prominenten waren naar OH De Riet afgezakt.
Ze kwamen naar de uitslag luisteren die de jury bepaald had voor een project ter voorkoming van pestgedrag bij jongeren.
Onze jongste muzikanten waren ook van de partij! Ze lieten het publiek, tussen de toespraken door, genieten van enkele mooie muziekwerkjes.
Hun optreden viel in de smaak: ze kregen telkens een stevig applaus en lovende reacties achteraf.
We mogen ook fier zijn op de leerkrachten en leerlingen van onze school, die de hoofdprijs in de wacht sleepte.
De kleuters en de leerlingen sloten de voormiddag af met een mooi spektakel. Proficiat!