Koninklijke Fanfare Sint-Dionysius Opoeteren

De leerlingen van het tweede, derde en vierde leerjaar van onze basisschool werden op 11 juni uitgenodigd op een infonamiddag over muziek. De leerkrachten van de Stedelijke Academie voor Kunsten, want zo heet het Muziekacademie voortaan, hadden samen met de Koninklijke Fanfare Sint-Dionysius zoveel mogelijk instrumenten verzameld. Voor de leerlingen was dit een ideale gelegenheid om kennis te maken en uitleg te vragen over o.a. een hoorn, bugel, trompet, drumstel, trombone,... Vooral de grote bastuba maakte veel indruk. De leerkrachten verklapten hoe demuzieknoten bij die verschillende instrumenten tot stand kwamen, want hierover liepen de meningen bij de jongeren nogal eens uiteen. Binnen enkele maanden als ontmoetingshuis "De Riet" klaar is worden de lessen in mooie, nieuwe lokalen gegeven en we hopen dan weer op een toffe groep jongeren die de stap wil zetten om muziek te leren. Men kan zich nu al inschrijven om vanaf september muzieklessen te volgen. (op 24 en 25 juni tussen 16 en 18 uur en op 26 juni tussen 12 en 15 uur in het Parochiehuis)

Begin juni kregen de jonge muzikanten die wekelijks naar de mini repetitie komen er een hele bende collega's bij. Wannes De Neve en Toby Oosterbos brachten hun trombone mee, Kyenna Van Roost en Hannah Pex hadden hun dwarsfluit bij en Lukas Mulders had de bugel onder de arm. Het mini-orkest telt nu 12 muzikanten en hopelijk komen er daar binnenkort nog een aantal bij. Er werden enkele nieuwe werkjes ingestudeerd en er werd al behoorlijk goed samengespeeld. Op de laatste repetitie voor de vakantie werd het traditionele "Frère Jacques" nog tot een goed einde gebracht. De toekomst van onze 110-jarige fanfare lijkt zo alweer een beetje meer verzekerd. Met een snoepzak onder de arm, konden ze blij en vrolijk de vakantie tegemoet!

Zater dag 16 februari trok de jeugd van de fanfare erop uit! De leiding had nl. een uitstapje naar de Maaslandse Wintertuin i n Maaseik in mekaar gebokst. De hele namiddag konden ze met de schaatsen in aanslag de ijspiste onveilig maken. Verkleed met muts, sjaal en handschoenen leek het bijna karnaval en aan ambiance was er geen gebrek! Bij aankomst in Opoeteren werden alle frietjes vlijtig opgepeuzeld, want honger hadden ze wel, onze jonge muzikale garde. Iedereen vond het een leuke namiddag om zo de krokusvakantie met een vrolijke noot te beëindigen!

De foto's zijn te bekijken via de foto-pagina's.

Tijdens de laatste algemene ver gadering werden een aantal leden van de Koninklijke Fanfare Sint-Dionysius van Opoeteren gehuldigd. Hierbij wel een heel uitzonderlijke!

Op de algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie van 26 januari ll. werden een aantal muzikanten gehuldigd en ontvingen een VLAMO-diploma en ereteken. Dit jaar werd er echter speciale hulde gebracht aan Jaak Bergmans, die meer dan vijftig jaar bestuurslid en schatbewaarder was. Jaak is al lid van de fanfare sinds 1946. Maar vanaf 1960 werd hij schatbewaarder en secretaris. Enkele jaren geleden gaf hij het secretariaat aan Jos Simons. Nu geeft hij de taak van penningmeester door aan Gert De Neve.
Enkele bestuursleden overhandigden hem een passend geschenk uit dank voor zijn stipte boekhouding en jarenlange inzet voor de fanfare. Ook zijn echtgenote Yvonne werd in de bloemetjes gezet voor haar toewijding. Tijdens de nieuw jaarsreceptie werd er nog druk nagekaart over zijn lange carrière. Hij blijft wel nog actief als muzikant op bariton, want de muziekmicrobe is nog niet verdwenen!